2014-15

  • Σχολείο Βικιπαίδειας (Πολιτιστική δράση)

       Το Σχολείο Βικιπαίδειας που λειτουργεί στο σχολείο μας στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος είναι ένας φυσικός χώρος, μια στέγη στην οποία αποκτούμε εφόδια για τη συγγραφή λημμάτων στη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια του ίντερνετ.

    wp  school  poster 2ndGym

       Ο σκοπός του πολιτιστικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη της δεξιότητας να συγγράφει κανείς εγκυκλοπαιδικά λήμματα. Πέρα από τη χρήση των εργαλείων και την εκμάθηση των τεχνικών που είναι σαφώς αντικείμενο διδασκαλίας, στα μαθήματα αυτά μαθαίνει κανείς να γράφει σε «εγκυκλοπαιδικό τόνο», δηλαδή να είναι αντικειμενικός, να εκφράζεται ουδέτερα, να μην μεροληπτεί, να τεκμηριώνει τον λόγο του και ταυτόχρονα να γίνεται κατανοητός από τον μη ειδικό.