Ανακύκλωση

  • Tο 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής πρώτο στην ανακύκλωση e-απορριμμάτων.

    Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το προσωπικό, τους γονείς και τους μαθητές του σχολείου για την ενθουσιώδη συμμετοχή όλων στο πρόγραμμα Ανακύκλωσ-e καθώς και για την προσπάθεια που έγινε για τη συλλογή e-απορριμμάτων (ΑΗΗΕ – Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού).
    Με τη συνεργασία όλων το 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής είναι πρώτο στην συλλογή e-απορριμμάτων ανάμεσα σε 39 σχολεία και περίπου 8.000 μαθητές που μετείχαν στο πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2015-2016, καθώς σύλλεξε 6.165 κιλά e-απορριμμάτων!!!!