Τεχνολογία

  • Έκθεση έργων τεχνολογίας σχολ. έτους 2015-16

    Θερμοηλεκτρικό φαινόμενο

    Στο χώρο του σχολείου πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας έκθεση των ατομικών και ομαδικών κατασκευών των μαθητών της Α' και Β' τάξης. Οι μαθητές απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι διαθέτουν φαντασία και δυνατότητες να εκφράζουν με επιτυχία τη δημιουργικοτητά τους. 

  • Θερμοηλεκτρικό φαινόμενο: Ανακυκλώνοντας τη χαμένη θερμική ενέργεια

    Το σχολείο μας συμμετείχε στο Athens Science Festival 2017 με πείραμα επίδειξης σχετικό με το Θερμοηλεκτρικό φαινόμενο.promotexn1