Θεματική εβδομάδα - Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια

Κατά το πρώτο μέρος, ο κάθε μαθητής συμπλήρωσε ένα Ερωτηματολόγιο με 21 ερωτήσεις που είχε στόχο να μετρήσει το «Κυκλοφοριακό του Αποτύπωμα», δηλαδή τις γνώσεις του περί της Κυκλοφοριακής Αγωγής. Η πλειοψηφία των μαθητών απάντησε σωστά σε ποσοστό άνω του 60%.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Συλλόγου, Άρης Ζωγράφος παρουσίασε στατιστικά στοιχεία του Π.Ο.Υ. σχετικά με τροχαία ατυχήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρουσιαστήκαν οι κύριες ομάδες οδικής σήμανσης και αναλύθηκαν οι κανόνες κυκλοφοριακής συμπεριφοράς των πεζών. Στο τέλος, τα παιδιά κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε σχετικές διαδραστικές ασκήσεις όπως για παράδειγμα εντοπισμός ασφαλούς διαδρομής, υπολογισμός χρόνου διέλευσης κλπ.
Το τελευταίο μέρος του προγράμματος που περιελάμβανε βιωματική δράση, είχε στόχο την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των παιδιών στο θέμα «Ζώνη Ασφαλείας». Πιστοποιημένοι οδηγοί του φορέα οδήγησαν 3 αυτοκίνητα στην αυλή του σχολείου με στόχο την προσομοίωση απότομου φρεναρίσματος ενώ το αυτοκίνητο είχε ανεπτυγμένη ταχύτητα. Όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά συμμετείχαν ως επιβάτες με μεγάλο ενθουσιασμό.
Το πρόγραμμα έληξε με μεγάλη επιτυχία.
Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής, κο  Άρη Ζωγράφο  καθώς και τους συνεργάτες του.


Εκτύπωση   Email