Εκπαιδευτικά προγράμματα σχολικού έτους 2013-14

Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2013-14 υλοποιήθηκαν τα εξής προγράμματα :

Α . Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

  1. Comenius " Connect to a Green World "

Β. Πολιτιστικά

  1. 1. « Χορευτικό ταξίδι στη Ζάκυνθο»
  2. 2. « Πολιτιστική κληρονομιά - αφιέρωμα στο Μάνο Χατζιδάκι » .
  3. 3. « Πρόγραμμα αισθητικής αγωγής - εργαστήριο πηλού» ( κεραμική - γλυπτική ) .

Γ. Περιβαλλοντικής Αγωγής

  1. Πρόγραμμα « Φύσα αεράκι, φύσα με ».
  2. « Περιβαλλοντικές προτάσεις για μια καλύτερη πόλη».

Δ. Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Η Α΄ τάξη πραγματοποίησε επισκέψεις :

α) στο Μουσείο Ακρόπολης

β) στο Σιδηροδρομικό Μουσείο

γ) στο Ναυτικό Μουσείο

δ) στο Αρχαιολογικό Πάρκο της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου και

ε) στην αρτοβιομηχανία ¨Καραμολέγκος¨

Η Β΄ τάξη επισκέφθηκε: Glyptotheque

α) την Μονή Καισαριανής

β) το Πυροσβεστικό Μουσείο

γ) το θωρηκτό ¨Αβέρωφ¨

δ) το εργοστάσιο της ¨Ταsty¨

ε) την Εθνική Γλυπτοθήκη και

στ) την αρτοβιομηχανία ¨Καραμολέγκος¨.

Τα τμήματα της Γ΄ τάξης επισκέφθηκαν :

α) το Ναυτικό Μουσείο Πειραιά

β) τα ΕΛ.ΠΕ. Ασπροπύργου

γ) την Εθνική Γλυπτοθήκη

Το τμήμα Γ΄4, το οποίο βραβεύθηκε για τον καλύτερο στολισμό σχολικής αίθουσας, πραγματοποίησε εκπαιδευτική ? ψυχαγωγική επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Ε. Ενημερωτικά σεμινάρια μαθητών

Από το Κέντρο Υγείας Παιδιού Καισαριανής έγινε ενημέρωση στην Α΄ τάξη με θέμα « Εφηβεία : αλλαγές στο σώμα» , μία ώρα ανά τμήμα , χωριστά αγόρια? κορίτσια . Επίσης , πραγμα-τοποιήθηκαν σεμινάρια για θέματα Πρώτων Βοηθειών από τον Ερυθρό Σταυρό και για θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου ( Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. ) .

Στη Β΄ τάξη έγινε σεμινάριο έξι ωρών σε κάθε τμήμα , με θέμα: « Ευαισθητοποίηση μαθητών στην αποφυγή χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών » από το Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Ζωγρά-φου .Οι μαθητές επίσης ενημερώθηκαν για θέματα Πρώτων Βοηθειών από τον Ερυθρό Σταυρό και για θέματα aντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας από την Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

ΣΤ. Ενδοσχολικά σεμινάρια εκπαιδευτικών

Στα πλαίσια διερεύνησης των αναγκών που έχουν οι εκπαιδευτικοί, έγινε ενημέρωση των καθηγητών σχετικά με την αντιμετώπιση σχολικών προβλημάτων από το Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Ζωγράφου. Επίσης από το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κ.ΑΝ.Ε.Π.) της Γ.Σ.Ε.Ε. έγινε ενημέρωση με θέμα « Εκπαιδευτικοί και Διιά Βίου Μάθηση » .


Εκτύπωση   Email