Μεσογειακή διαρτοφή και υιοθέτηση διατροφικών συνηθειών από τους εφήβους

 Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

"Μεσογειακή διαρτοφή και υιοθέτηση διατροφικών συνηθειών από τους εφήβους" με συντονίστρια καθηγήτρια την κα Παπαγεωργίου Ευαγγελία κλάδου ΠΕ02 (Φιλόλογος) και συμμετέχοντες καθηγητές την κα Γκιώνη Γεωργία κλάδου ΠΕ02 (Φιλόλογος) και τη κα Παπανδρέου Ελένη ΠΕ05 (Γαλλικών).

Οι μαθητές μέσα από ομαδικές εργασίες, δραστηριότητες, επισκέψεις και βιωματικά παιχνίδια διερεύνησαν τις διατροφικές συνήθειες των εφήβων, έμαθαν για τη σωστή και υγιεινή διατροφή, για τα συστατικά των τροφίμων, κατανόησαν τη σπουδαιότητα της Μεσογειακής διατροφής και συνειδητοποίησαν ότι η υγεία τους εξαρτάται άμεσα από τη σωστή διατροφή.


Εκτύπωση   Email