Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Πιθανόν να λύσετε κάποιες απορίες σας διαβάζοντας τις παρακάτω απαντήσεις σε κάποιες συχνές ερωτήσεις. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε με τη φόρμα επαφής στην θέση επικοινωνία.

Τι χρειάζεται να κάνω για να γράψω το παιδί μου στο Γυμνάσιο;

Εγγραφές στα Γυμνάσια γίνονται μόνο για τους μαθητές οι οποίοι για πρώτη φορά θα φοιτήσουν στη Α' Τάξη. Για την εγγραφή μαθητή στην Α' τάξη των Γυμνασίων, ο γονέας κάθε μαθητή καταθέτει μέχρι 15 Ιουνίου, το αργότερο, στο Δημοτικό σχολείο, στην Στ' τάξη του οποίου φοιτά, σχετική δήλωση προτίμησης για εγγραφή σε ένα από τα Γυμνάσια που λειτουργούν εντός των αστικών ορίων της περιοχής. Με ευθύνη του Διευθυντή του Δημοτικού σχολείου τα απολυτήρια μαζί με ονομαστική κατάσταση διαβιβάζονται στο Γυμνάσιο του προορισμού τους.

Ποια είναι τα όρια απουσιών;

H φοίτηση ενός μαθητή χαρακτηρίζεται επαρκής, δηλ. μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις του Ιουνίου, όταν το σύνολο των απουσιών δεν ξεπερνάει τις 114, από τις οποίες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες. Κατ εξαίρεση επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών όταν το σύνολο των απουσιών τους ξεπερνάει τις 114, μέχρι τις 164, από τις οποίες οι πάνω από τις 64 απουσίες είναι είναι δικαιολογημένες, ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται και ο γενικός μέσος όρος της βαθμολογίας είναι από 15 και πάνω.

Πόσες απουσίες του μαθητή μπορεί να δικαιολογήσει ο κηδεμόνας;

Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το έτος. Όχι περισσότερες από δύο συνεχόμενες ημέρες κάθε φορά.

Πως γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών στο Γυμνάσιο;

Στο Γυμνάσιο η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ 409/ 1994 (ΦΕΚ 226/22-12-94) Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησης του στο Γυμνάσιο προκύπτει από:

α) την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία

β) τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ)

γ) τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες γίνονται, χωρίς προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων και κα­λύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση

δ) τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές, στο σχολείο ή στο σπίτι, στα πλαίσια της καθημερινής διδακτικής εργασίας

ε) τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες

ζ) τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου.

Επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στο σχολείο;

Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων. Σε περίπτωση ανάγκης οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνα του Σχολείου.

Πότε αντικαθίστανται οι γραπτές από προφορικές εξετάσεις;

Υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής από προφορική εξέταση, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για περιπτώσεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όπως δυσλεξία, μόνιμη ή προσωρινή σωματική βλάβη κ.λ.π (για το Γυμνάσιο, άρθρο 9 του Π.Δ. 420/1978 ΦΕΚ 86 Α΄/30-5-1978 και άρθρο 4 του Π.Δ. 465/1981 ΦΕΚ 129 Α΄/15-5-1981.

end faq

 

Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου μας!