ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΓΟΝΕΙΣ και ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σας αναρτούμε τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Για να μπορεί ένας μαθητής να συμμετάσχει στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση πρέπει  να ακολουθήσετε το Βήμα 4 και το Βήμα 5 που βρίσκονται στη 2η σελίδα του συνημμένου pdf  αρχείου. Όσο για τον αριθμό μητρώου, αυτός αναγράφεται σε οποιοδήποτε έλεγχο του μαθητή.

Η Διευθύντρια,

Μπάκου Μαρία


Εκτύπωση   Email