Αξιολόγηση προσφορών για 3-μερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Σύρο

Η επιτροπή που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 08/29-02-2024 πράξη του Δ/ντή του σχολείου, αφού μελέτησε και αξιολόγησε τις κατατεθειμένες για την διεξαγωγή της τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Σύρο του 2 ου Γυμνασίου Καισαριανής προσφορές:
1). Travel Bug, 2). Sergiani Travel 3). Happydays Travel,
αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της διοργάνωσης της εκπαιδευτικής εκδρομής στο πρακτορείο Happydays Travel γιατί πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την υπ.
αριθμ. Πρ. 104/21-02-2024 αναρτημένη προκήρυξη.