Εγγραφές Α΄ Γυμνασίου 2022-2023

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου το σχολικό έτος 2022-2023 πρέπει πριν την έναρξη των μαθημάτων (11-9-2022) να προσκομίσουν ή να προωθήσουν ηλεκτρονικά στο σχολείο αφού προηγουμένως έχουν υπογραφεί, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. την υπεύθυνη δήλωση κηδεμονίας και αποδοχής ηλεκτρονικής ενημέρωσης (έντυπο1)
  2. τη δήλωση στοιχείων μαθητή/τρίας (έντυπο2που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών /τριών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στα συνημμένα έγγραφα.
  3. το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή συμπληρωμένο από παιδίατρο (έντυπο3

Το mail του σχολείου είναι: 2gymkais@sch.gr

Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα για θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την πρόοδο των μαθητών/τριών, όπως προβλήματα υγείας, αλλεργίες ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (π.χ περιπτώσεις Δυσλεξίας, Γνωματεύσεις ΚΕΣΥ κλπ) καθώς και ό,τι άλλο κρίνετε εσείς απαραίτητο.

Επισημαίνεται ότι για τους μαθητές/τριες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια της Ελλάδας, προκειμένου να εγγραφούν, είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρόσφατης Οικογενειακής Κατάστασης νομίμως μεταφρασμένης.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες για την φοίτηση των μαθητών/τριών, κατά προτεραιότητα, με ηλεκτρονικό μήνυμα (email). Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να σημειωθεί στην ΥΔ και ηλεκτρονική διεύθυνση.

(Υπεύθυνη δήλωση κηδεμονίας και αποδοχής ηλεκτρονικής ενημέρωσης-έντυπο1)
(Δήλωση στοιχείων μαθητή/τρίας-έντυπο2)
(Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή/τριας-έντυπο3)

Η Διευθύντρια
Μαρία Μπάκου
Πληροφορικής – Φυσικός
τηλ. 210 7650522