Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε ζητήματα σχετικά με την ενσωμάτωση παιδιών με αναπηρία

Στις 3/3/2023 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης με τίτλο: «Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε ζητήματα της καθημερινής σχολικής ζωής με συμπεριληπτική προσέγγιση» ενημερωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Βραχεία παρέμβαση για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών για την ενσωμάτωση παιδιών με αναπηρία Βήματα Ζωής»  παρακολούθησαν οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης. Οι σχετικές εισηγήσεις πραγματοποιήθηκαν από κοινωνικούς λειτουργούς της ΕΛ.Ε.Π.ΑΠ. (Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων) και περιλάμβαναν παρουσιάσεις, συζήτηση και διάλογο με τους μαθητές με στόχο την δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, ομαδικότητας, σεβασμού και αποδοχής απέναντι στην διαφορετικότητα και στην αναπηρία ώστε οι μαθητές/τριες να ενεργοποιηθούν αναζητώντας λύσεις για την εξάλειψη φυσικών ή κοινωνικών εμποδίων.