Ενημερωτική – Επιμορφωτική Εκδήλωση Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Στις 2 Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε στον χώρο του σχολείου μας, εκδήλωση με στόχο την πληροφόρηση και την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους μαθητές/τριες της Γ΄ Γυμνασίου αναφορικά με ζητήματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου δράσης του σχολείου με τίτλο: «Διαδρομές μετά το Γυμνάσιο». Εισηγητής ήταν ο κ. Δημήτριος Γαϊτάνης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ. Ο κ. Γαϊτάνης αφιέρωσε το πρώτο μέρος της εισήγησης του σε θεωρητικά ζητήματα μιλώντας παράλληλα για τα ορθά κριτήρια και  στάδια επιλογής ενός επαγγέλματος. Επίσης, πληροφόρησε τους μαθητές/τριες για θέματα που σχετίζονται με τα Γενικά και τα Επαγγελματικά Λύκεια. Στο δεύτερο μέρος της εισήγησής του κινήθηκε σε πρακτικό επίπεδο, υλοποιώντας σε συνεργασία με τους μαθητές/τριες διαδραστικές δραστηριότητες με στόχο την κατανόηση βασικών εννοιών και σταδίων που σχετίζονται με την ορθή επιλογή ενός επαγγέλματος.