Ενισχυτική Διδασκαλία 2021-22

Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε,

ότι αν θέλετε το παιδί σας να λάβει μέρος στα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, να επιστρέψετε συμπληρωμένη τη συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση στο σχολείο έως τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου.

Τα μαθήματα που θα γίνονται σε κάθε τάξη είναι:

  1. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  3. Μαθηματικά
  4. Φυσική
  5. Χημεία
  6. Αγγλικά