Επίσκεψη στην Ακρόπολη

Τον Μάρτιο του 2023 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της Α΄τάξης στον βράχο της Ακρόπολης. Οι μαθητές αφού περιηγήθηκαν στον χώρο συμπλήρωσαν φύλλο εργασίας σχετικό με τα μνημεία του Παρθενώνα ,του Ερεχθείου και των Προπυλαίων και ανακάλεσαν γνώσεις από το μάθημα της Ιστορίας αναφορικά με την κλασσική εποχή και την Αθηναϊκή Δημοκρατία του Περικλή.