Επίσκεψη στο εργοστάσιο φωταερίου, Τεχνόπολη

Στις 13/2/23 οι μαθητές της Β’ Τάξης πραγματοποίησαν επίσκεψη με ξενάγηση στους χώρους του παλιού εργοστασίου και ανακαλύψαν τον μοναδικό μηχανολογικό εξοπλισμό του 19ου αιώνα; Μέσα από τη γνωριμία με την ιστορία και την τεχνολογία του εργοστασίου, τα μαθήματα του σχολείου -η ιστορία, η τεχνολογία, η χημεία, η φυσική- παίρνουν άλλη διάσταση και εφαρμογή!