Επίσκεψη στο Πυροσβεστικό Μουσείο

Στις 26/1/2024 δύο τμήματα της Γ΄ τάξης του 2 ου Γυμνασίου Καισαριανής με τους συνοδούς καθηγητές επισκεφθήκαμε το Πυροσβεστικό Μουσείο στην Παλλήνη, στα πλαίσια δράσης Σχολικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων που διενεργούνται στο σχολείο μας. Κατά την επίσκεψή μας στο Μουσείο, παρακολουθήσαμε video για το έργο των πυροσβεστών και συνομιλήσαμε με αξιωματικούς του
Πυροσβεστικού σώματος για το εύρος των καθηκόντων των πυροσβεστών, με προτεραιότητα την παροχή βοήθειας και τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής.
Συζητήσαμε για τον τρόπο εισαγωγής και τις σπουδές στις πυροσβεστικές σχολές, την εκπαίδευση των πυροσβεστών και τις αρχές που διέπουν το επάγγελμα του πυροσβέστη. Στη συνέχεια ξεναγηθήκαμε στους χώρους του Μουσείου και ενημερωθήκαμε για τα εκθέματα. Τέλος, επισκεφθήκαμε τον Πυροσβεστικό Σταθμό που συστεγάζεται με το Μουσείο και είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε ρίψη νερού με πυροσβεστική μάνικα. Ευχαριστούμε πολύ
τους υπευθύνους του Μουσείου για την ξενάγηση και την φιλοξενία τους!