Οδηγίες για την ηλεκτρονική εγγραφή των μαθητών της Γ΄ τάξης 

Αγαπητοί γονείς,

Καθώς η σχολική χρονιά πλησιάζει στο τέλος της πρέπει να προετοιμαστείτε για την ηλεκτρονική εγγραφή του παιδιού σας στο Λύκειο της επιλογής σας.

Πολύ βασικό είναι ο σωστός ορισμός του γονέα – κηδεμόνα που θα κάνει την ηλεκτρονική εγγραφή. Προς διευκόλυνση σας αναρτούμε τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας καθώς και την Υπεύθυνη Δήλωση που πρέπει να μας φέρετε συμπληρωμένη, μια ο κάθε γονέας.

Επειδή η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής είναι χρονοβόρα, παρακαλούμε πολύ να μας προσκομίσετε το συντομότερο τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 10 Μαΐου 2022.