Ο θεσμός του συμβούλου σχολικής ζωής στο 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2021-22 λειτουργεί όπως και πέρσι στο σχολείο μας ο θεσμός του συμβούλου σχολικής ζωής. Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής, ενημερώνει, συμβουλεύει και καθοδηγεί μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε ζητήματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης θεμάτων που σχετίζονται με τη σχολική ζωή και μονάδα. Η διαχείριση κρίσεων, η πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της επικοινωνίας του σχολείου με την οικογένεια, η υποστήριξη των μαθητών μέσα από συμβουλευτικές και κοινωνικοπαιδαγωγικές δράσεις προκειμένου οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική ζωή, περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες του νέου αυτού θεσμού. Η άσκηση των καθηκόντων του λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τους υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων, χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων, του Διευθυντή και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου. Ως σύμβουλοι Σχολικής Ζωής του 2ου Γυμνασίου Καισαριανής έχουν οριστεί για την παρούσα σχολική χρονιά (2021-22), ο καθηγητής κος Σπυρίδων Κρουσταλάκης (φιλόλογος) και η καθηγήτρια κα Κωνσταντίνα Νικολακοπούλου (φιλόλογος).

Σχολικός σύμβουλος