Εκπαιδευτικοί Όμιλοι

Στο σχολείο μας λειτουργούν Εκπαιδευτικοί Όμιλοι δημιουργικότητας, με σκοπό την αξιοποίηση των ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών σε διάφορους γνωστικούς τομείς.

Το γνωστικό αντικείμενο ή η δράση, ελεύθερη έκφραση και ψυχαγωγία που εντάσσεται στο πλαίσιο λειτουργίας των ομίλων γίνεται προσπάθεια να ανταποκρίνεται, κατά το δυνατόν, στα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών.

Οι όμιλοι, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους τους, προσφέρονται σε μαθητές/τριες μίας ή περισσότερων τάξεων.
Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει σε έναν ή δύο ομίλους. Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος συμμετοχής σε εκπαιδευτικούς ομίλους υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών
Η λειτουργία των ομίλων αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται δύο εβδομάδες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. 

Στο σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2023-24 θα λειτουργήσουν οι παρακάτω όμιλοι:

Οι συναντήσεις θα γίνονται στο χώρο του σχολείου σε μέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν.

Όσοι από τους μαθητές ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους καθηγητές.