Εκπαιδευτικοί 2021-22

Διευθύντρια

Μπάκου Μαρία – Πληροφορικός-Φυσικός

Υποδιευθύντρια

Παπαπαναγιώτου Ελένη

Υποδιευθυντής

Βαλής Αναστάσιος


ΠΕ01 – Θεολόγοι

Βαμβακά Ευαγγελία


ΠΕ02 – Φιλόλογοι

Βαχλιώτη Μαρία

Βερβελάκη Αναστασία

Γκιώνη Γεωργία

Κορακοβούνη Βασιλική

Κρουσταλάκης Σπύρος

Μάγγου Αφροδίτη

Νικολακοπούλου Κων/να

Χατζηηλιάδου Διδώ


ΠΕ03 – Μαθηματικοί

Λιμακοπούλου Αριστέα

Σιούτης Μιχαήλ

Σκαρλάτου Μαρία


ΠΕ04 – Φυσικών Επιστημών

Γουλής Σταμάτιος

Ευθυμίου Γιώργος

Καμπύλη Σταυρούλα

Κολοβού Γεωργία


ΠΕ05 – Γαλλικών

Στρατοπούλου Ευθυμία


ΠΕ06 – Αγγλικών

Κατσά Κατερίνα

Μπαρμπάκη Χριστίνα


ΠΕ07 – Γερμανικών

Χανιωτάκη Ούρσουλα


ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών

Φιλοσόγλου Κυριακή


ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής

Βαλής Αναστάσιος

Καραφέρη Βασιλική

Χατζηδημητρίου Ουρανία


ΠΕ78 – Νομικών και Πολιτικών επιστημών


ΠΕ79.01 – Μουσικής

Καλαντζής Απόστολος


ΠΕ80 – Οικιακής Οικονομίας

Παπαπαναγιώτου Ελένη


Τεχνολογίας

Αναστασίου Ευαγγελία-ΜαρίαΠΕ88.01

Καραμούζης ΚώσταςΠΕ83


ΠΕ86 – Πληροφορικής

Γουβεδάρης Δημήτρης

Παπαμήτσος Γιώργος