Κανονισμός λειτουργίας

Προσέλευση, παραμονή και αποχώρηση των μαθητών του σχολείου

Ι. Προσέλευση στο Σχολείο

 1. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να είναι συνεπείς στην ώρα προσέλευσής τους στο σχολείο.  
 • Οι μαθητές/τριες προσέρχονται στο χώρο του σχολείου από τις 8:00 μέχρι τις 8:15 π.μ. Η έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται στις 8:15 π.μ. ακριβώς. Μετά την πρωινή συγκέντρωση η εξώπορτα του σχολείου κλείνει, το αργότερο στις 8:20 π.μ. Οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να σέβονται και να τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος ιδιαίτερα την ώρα έναρξης των μαθημάτων καθώς και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης.
 • Ειδικά κατά την περίοδο της πανδημίας του Covid-19 οι μαθητές/τριες προσέρχονται στο χώρο του σχολείου φορώντας ειδική προστατευτική μάσκα. Οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ακολουθούν τις εκάστοτε επίσημες εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ, ενημερωμένες με βάση τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα.
 • Μαθητές/τριες που καθυστερούν κατά την προσέλευσή τους στο χώρο του σχολείου πέραν των 8:20 π.μ. παρουσιάζονται στη Διεύθυνση του σχολείου. Επιπλέον, επιβαρύνονται με απουσία για την πρώτη ώρα του ημερησίου προγράμματος μαθημάτων. Η είσοδος στην τάξη τους επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας. 
 • Η ανελλιπής φοίτηση στο σχολείο αποτελεί υποχρέωση όλων των μαθητών/τριών προκειμένου το σχολείο να επιτελέσει ουσιαστικά τους διδακτικούς και παιδαγωγικούς στόχους του. Ως εκ τούτου, η ελλιπής φοίτηση των μαθητών/τριώνλόγω απουσιών, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους.
 • Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον, όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.)
 • Σε περίπτωση απουσίας των μαθητών/τριών για κάθε διδακτική ώρα υπολογίζεται μια απουσία. Υπάρχει δε ανώτατο όριο αδικαιολόγητων απουσιών, το οποίο καθορίζει η εκπαιδευτική νομοθεσία και σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζεται. 

ΙΙ. Παραμονή στο χώρο του Σχολείου

 1. Η παραμονή των μαθητών/τριών στους χώρους του σχολείου είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του.
 • Οι μαθητές/τριες εισέρχονται στην αίθουσα μόλις χτυπήσει το κουδούνι με τάξη και ηρεμία.
 • Μετά την είσοδο της/του καθηγήτριας/τή στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η είσοδος σε αυτή σε κανέναν μαθητή/τρια. Μαθητής/τρια που καθυστερεί παρουσιάζεται στη Διεύθυνση του σχολείου.
 • Οι θέσεις των μαθητών/τριών στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με την/τον υπεύθυνη/ο καθηγήτρια/τή κάθε τμήματος. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται μονό κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα καθηγητή. 
 • Δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση κινητού τηλεφώνου για συνομιλία, βιντεοσκόπηση ή οποιοδήποτε άλλο λόγο καθώς και συσκευών αναπαραγωγής εικόνας ή/και ήχου εντός του χώρου του σχολείου και καθ’ όλη τη διάρκεια των σχολικών δραστηριοτήτων (Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας). Αν γίνει αντιληπτή η χρήση κινητού από μαθητή/τρια, τότε αυτό παραλαμβάνεται από τη Διεύθυνση και παραδίδεται στο μαθητή/τρια μετά το πέρας των μαθημάτων. Σε περίπτωση απώλειας αυτών, το σχολείο δε φέρει καμία ευθύνη.
 • Δεν επιτρέπεται η κατοχή ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αιχμηρών και κάθε είδους επικίνδυνων αντικειμένων στο χώρο του Σχολείου.
 • Οι μαθητές/τριες οφείλουν να αποχωρούν από τις αίθουσες διδασκαλίας με ηρεμία και τάξη μόλις χτυπήσει το κουδούνι του διαλείμματος και μετά από υπόδειξη της/του διδάσκουσας/διδάσκοντος. Οφείλουν επίσης να φροντίζουν να παίρνουν μαζί τους τα απαραίτητα για το διάλειμμα αντικείμενα. Οι αίθουσες παραμένουν κλειδωμένες καθ’ όλη τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Δεν επιτρέπεται η επάνοδος των μαθητών/τριών στις αίθουσες καθ’ όλη τη διάρκεια του διαλείμματος.
 • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέχουν ιδιαίτερα τις κινήσεις και τη συμπεριφορά τους έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν ατυχήματα.
 • Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει στη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/τριες απευθύνονται στον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό.
 1. Δεν επιτρέπεται η χρήση του ανελκυστήρα από τους μαθητές/τριες. Στην περίπτωση που χρειάζεται να μεταφερθεί μαθητής/τρια με τον ανελκυστήρα, προηγείται ενημέρωση και άδεια από τη Διεύθυνση και ο/η μαθητής/τρια συνοδεύεται στον ανελκυστήρα από τον εκάστοτε διδάσκοντα καθηγητή.
 1. Σε περίπτωση κακοκαιρίας καθορίζονται από το Σύλλογο των Καθηγητών οι πλέον κατάλληλοι χώροι για την παραμονή των μαθητών.
 1. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόμενα κ.ά.) ακολουθούνται όσα προβλέπουν αναλυτικά τα σχετικά πρωτόκολλα/σχέδια/οδηγίες διαχείρισης που εκπονεί το Υπουργείο Παιδείας. Στις περιπτώσεις αυτές κανένας μαθητής/τρια δεν επιτρέπεται να αποχωρεί από το σχολείο του μόνος του. Για την ασφάλεια των μαθητών/τριών καταρτίζονται ειδικά σχέδια διαφυγής, για την ορθή εκτέλεση των οποίων πραγματοποιούνται τακτικά ασκήσεις ετοιμότητας.

ΙΙΙ. Αποχώρηση από το Σχολείο

 1. Δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη αποχώρηση μαθητή/τριας από το σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων χωρίς προηγούμενη άδεια από τη Διεύθυνση του σχολείου και ενημέρωση του κηδεμόνα του μαθητή/τριας.
 • Αν παρουσιασθεί η ανάγκη έκτακτης αποχώρησης στη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας προκειμένου να προσέλθει στο σχολείο και να παραλάβει το μαθητή/τρια.
 • Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειασθεί για ειδικό λόγο (π.χ. σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα) να παραλάβει μαθητή/τρια πριν από την ολοκλήρωση του σχολικού ωραρίου οφείλει προηγουμένως να υποβάλει σχετικό αίτημα είτε με  φυσική παρουσία του είτε τηλεφωνικά στη Διεύθυνση του Σχολείου.
 • Μετά το πέρας των μαθημάτων δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών/τριών στους χώρους του σχολείου. Οι αίθουσες πρέπει να παραδίδονται καθαρές και χωρίς σκουπίδια.

Συμπεριφορά μαθητών/τριων – παιδαγωγικός έλεγχος

Στη σχολική κοινότητα εκτός από γνώσεις και δεξιότητες θα πρέπει να καλλιεργούνται και να αναπτύσσονται στάσεις ζωής των μαθητών/τριών όπως η συνεργασία, ο σεβασμός στον/στην εκπαιδευτικό, στο συμμαθητή/στη συμμαθήτρια, στη σχολική περιουσία, ο αυτοσεβασμός και κυρίως η δημοκρατική συμπεριφορά. 

Αποκλίσεις από τις παραπάνω αρχές και αξίες θεωρούνται σχολικά παραπτώματα και αντιμετωπίζονται από το σχολείο αναλόγως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στα πλαίσια λειτουργίας ενός ασφαλούς σχολείου, σε δημοκρατικό κλίμα συνεργασίας, φιλίας, χωρίς διαχωρισμούς και ρατσιστικά φαινόμενα, με αποδοχή της διαφορετικότητας, οι μαθητές/τριες οφείλουν:

 1. Να σέβονται τους συμμαθητές/τριες τους ως προσωπικότητες καθώς και το δικαίωμα όλων στη μάθηση. Να αποδέχονται το δικαίωμα όλων για διάλογο και να εισηγούνται συλλογικά για σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν στη σχολική διαδικασία.
 2. Να μην κοροϊδεύουν – σχολιάζουν – χλευάζουν – ειρωνεύονται τους συμμαθητές/τριες τους για την εμφάνισή τους, τις ιδιαιτερότητές τους, την καταγωγή τους, τα πιστεύω τους. Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής/τρια αντιληφθεί κάποια από τις παραπάνω συμπεριφορές θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα τους καθηγητές του. 
 3. Να επιλύουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας και σε προσβολές που υποβαθμίζουν την προσωπικότητά τους. Αν δεν ευοδωθεί ο διάλογος μεταξύ τους, τότε να απευθύνονται στον υπεύθυνο καθηγητή/τρια του τμήματος, στο σύμβουλο σχολικής ζωής και στη Διεύθυνση του σχολείου. Η χειροδικία και η άσκηση σωματικής, λεκτικής, ψυχολογικής, διαδικτυακής ή άλλης μορφής βίας από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές που μπορεί να κλιμακωθούν ή να καταλήξουν έως και την απομάκρυνση του/της μαθητή/τριας από το σχολείο.
 4. Να συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου σε όλους τους τομείς.
 5. Να προσέχουν και να διατηρούν τους χώρους του σχολείου καθαρούς, να μην καταστρέφουν και να μην προκαλούν ζημιές στη σχολική περιουσία, όπως τοίχους, θρανία, εποπτικά μέσα και γενικά υλικοτεχνική υποδομή. Φθορές, ζημιές, κακή χρήση, έλλειψη συντήρησης της σχολικής περιουσίας αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του σχολείου και παιδαγωγικά εθίζουν το μαθητή στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Το 15-μελές συμβούλιο και τα 5-μελή συμβούλια των τμημάτων οφείλουν να βοηθούν και να φροντίζουν σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων στην προστασία της σχολικής περιουσίας.
 6. Να δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των καθηγητών/τριών τους καθώς και των καθηγητών/τριών του όμορου 1ου Γυμνασίου Καισαριανής και γενικότερα όλου του προσωπικού του Σχολείου.
 7. Να χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και να μην εκδηλώνουν επιθετική και προκλητική συμπεριφορά, που δεν συνάδει με το σχολικό χώρο.
 8. Να φέρνουν μαζί τους τα διδακτικά βιβλία, τετράδια και λοιπό υλικό των μαθημάτων της ημέρας, φροντίζοντας για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση. Να μην αφήνουν τα βιβλία τους κάτω από το θρανίο τους μετά τη λήξη των μαθημάτων.
 9. Να μη φέρνουν μαζί τους αντικείμενα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
 10. Η εμφάνιση – ενδυμασία  των μαθητών/τριών και μαθητριών πρέπει να είναι ευπρεπής και να συνάδει με τον οφειλόμενο σεβασμό στον σχολικό χώρο και την εκπαιδευτική διαδικασία.

I. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος

 1. Δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη αποχώρηση από το σχολείο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία του σχολείου με τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας. Για την αυθαίρετη απουσία του/της μαθητή/τριας ενημερώνεται ο/η κηδεμόνας του.
 2. Απαγορεύεται αυστηρά η παρενόχληση του μαθήματος με οποιονδήποτε τρόπο. Ο/Η καθηγητής/τρια, ως βασικός υπεύθυνος, επιλέγει σε κάθε περίπτωση τρόπους για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.
 3. Στην περίπτωση που εκπαιδευτικός απομακρύνει μαθητή/τρια από την αίθουσα διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ο/η μαθητής/τρια οφείλει αμέσως ναι παρουσιαστεί και να παραμείνει στη διάθεση της Διεύθυνσης και να απασχοληθεί κατά περίπτωση.
 4. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού και ποτού στις αίθουσες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
 5. Οι παρατηρήσεις του διδάσκοντα ως προς τη συμπεριφορά μαθητή/τών γίνονται απόλυτα σεβαστές. Για οποιαδήποτε διαφωνία, αφού πρώτα συμμορφωθούν με αυτό που τους υποδεικνύει ο διδάσκων, οι μαθητές/τριες έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στη Διεύθυνση του σχολείου.
 6. Απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή και η χρήση οποιαδήποτε συσκευής καταγραφής, αποθήκευσης και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κατά τη διάρκειά του μαθήματος, όπως άλλωστε ορίζει και γενικότερα ο νόμος περί χρήσης κινητών και ηλεκτρονικών συσκευών στο σχολείο (Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας). Ο μαθητής που γίνεται αντιληπτός να κάνει χρήση τέτοιας συσκευής, την παραδίδει άμεσα και την παραλαμβάνει στο τέλος της ημέρας από το γραφείο της Διεύθυνσης. Σε περίπτωση επανάληψης παρόμοιας συμπεριφοράς, η συσκευή θα παραλαμβάνεται από τον γονέα/κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ύστερα από σχετική του ενημέρωση.

II. Συμμετοχή σε εξετάσεις – Αντιγραφή σε διαγώνισμα

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στα επαναληπτικά (προειδοποιημένα) διαγωνίσματα Τετράμηνων, όπως και στις προαγωγικές – απολυτήριες εξετάσεις είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας τους από αυτά ισχύει ό,τι προβλέπεται  από την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Μαθητής/τρια που επιχειρεί να αντιγράψει τιμωρείται με αφαίρεση και μηδενισμό του γραπτού του.

III. Αύλειος χώρος – Γραφείο Καθηγητών

 1. Στο προαύλιο, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, το παιχνίδι με μπάλες οποιουδήποτε μεγέθους δεν επιτρέπεται, για λόγους ασφαλείας. Οι μαθητές/τριες δεν φέρνουν μπάλες στο σχολείο.
 2. Στα διαλείμματα και εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες οι μαθητές/τριες κινούνται στο προαύλιο και μόνο σε χώρους που επιτηρούνται από τους εφημερεύοντες. Οι διάδρομοι του κτηρίου παραμένουν άδειοι.
 3. Οι μαθητές/τριες εισέρχονται στο Γραφείο των Καθηγητών μόνο για συγκεκριμένο λόγο, με άδεια της Διεύθυνσης ή κάποιου εκπαιδευτικού, από τον οποίο και επιβλέπονται.
 4. Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να συνομιλούν με εξωσχολικούς στα κάγκελα του σχολείου. Ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, αν κάποιος εξωσχολικός βρίσκεται εντός του σχολείου ή αν επιχειρεί να εισέλθει σε αυτόν. Ενημερώνουν, επίσης, εάν αντιληφθούν οποιαδήποτε μορφή απειλής από εξωσχολικά άτομα.

IV. Κινητά τηλέφωνα – Ηλεκτρονικές Συσκευές

Η χρήση κινητού τηλεφώνου και συσκευών καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας εντός των σχολικών χώρων – κτηρίων και υπαίθριων χώρων – απαγορεύεται και συνεπάγεται πειθαρχικό έλεγχο. Η ανάγκη για επικοινωνία με τους κηδεμόνες καλύπτεται επαρκώς με τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το σχολείο.

V. Κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ και χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών

Εντός του χώρου του σχολείου απαγορεύεται το κάπνισμα, η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και εξαρτησιογόνων ουσιών, δεδομένης της καταστροφικής επίδρασής τους στη σωματική και την πνευματική υγεία κυρίως των νεαρών ατόμων. Η παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα συνεπάγεται αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο. Η επανάληψη ή η σοβαρότητα του παραπτώματος είναι δυνατόν να οδηγήσει στην απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο. ( Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» και  εγκύκλιος 179155/Δ2/6-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας)

VI. Συμπεριφορά στις εκδηλώσεις

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου, επιδεικνύοντας την ανάλογη υπεύθυνη στάση και συμπεριφορά. Σε περίπτωση μη προσέλευσης, καταχωρίζονται οι προβλεπόμενες απουσίες.

VII. Υποχρεώσεις των καθηγητών/τριών προς τους μαθητές

Οι καθηγητές/τριες οφείλουν:

 1. Να αντιμετωπίζουν τους μαθητές/τριες τους με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την προσωπικότητα τους.
 2. Να υποστηρίζουν τη διαδικασία μάθησης τόσο εντός όσο και εκτός τάξης.
 3. Να αντιμετωπίζουν τους μαθητές/τριες τους με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια χωρίς διακρίσεις υπέρ ή εις βάρος ορισμένων μαθητών.
 4. Να διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών/τριών εντός του σχολικού χώρου.
 5. Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση κατάλληλου σχολικού κλίματος που να δημιουργεί στους μαθητές αίσθημα εμπιστοσύνης, ώστε να απευθύνονται σε αυτούς με ειλικρίνεια για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματός τους.

VIII. Παιδαγωγικά μέτρα

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών/τριών έτσι, ώστε να αντιλαμβάνονται και να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους αλλά και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων από όλους/όλες.

Για τον σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιεί όλους τους διαθεσίμους τρόπους (π.χ. συμβουλευτικές συναντήσεις με τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης) για τη διαχείριση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς.

Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δεν βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών μπορεί να προβεί στη λήψη μέτρων κλιμακούμενης διαβάθμισης, τα οποία είναι:

α) προφορική παρατήρηση,

β) επίπληξη,

γ) ωριαία απομάκρυνση,

δ) αποβολή από τα μαθήματα μιας (1) ημέρας,

ε) αποβολή από τα μαθήματα δυο (2) ημερών,

στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Τα παιδαγωγικά μέτρα των περιπτ. δ’ και ε’ επιβάλλονται εφόσον κρίνεται ότι τα παιδαγωγικά μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί δεν έχουν φέρει αλλαγή της στάσης του/της μαθητή/τριας ή αν πρόκειται για σοβαρή παρέκκλιση, έστω και μεμονωμένη.

Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται μόνο αν, επιπλέον των ανωτέρω, κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ιδίου σχολικού περιβάλλοντος.

Πρόληψη φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού.

 H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με φορείς, η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια, οι ομαδικές δραστηριότητες που φροντίζουμε να δημιουργούνται αξιοποιώντας τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, ομαδικές εργασίες, συμμετοχές σε διαγωνισμούς και σε συνέδρια, θεατρικές ομάδες και σχολικές εορτές.

Επίσης αξιοποιείται η πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας  την 6η Μαρτίου με ανάλογες εκδηλώσεις και δράσεις.

 Γενικά οι μαθητές/τριες οφείλουν :

1.        Να μην εκφοβίζουν τους άλλους.

2.        Να βοηθούν μαθητές/τριες που εκφοβίζονται.

3.        Να μην επιτρέπουν τον αποκλεισμό και την απομόνωση άλλων μαθητών/τριών.

4.        Να ενημερώνουν το/τη Διευθυντή/ντρια, τον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής, ή κάποιον καθηγητή/τρια, αν γνωρίζουν ότι κάποιος άλλος μαθητής/τρια είναι θύμα σχολικού εκφοβισμού.

 Γενικά οι εκπαιδευτικοί πρέπει :

 1. Να ασκούν υπεύθυνα τα καθήκοντά τους κατά την εφημερία.
  1. Να προωθούν την ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας, αποφεύγοντας τη δημιουργία κλίματος ανταγωνισμού μεταξύ των μαθητών/τριών.
  1. Να υποστηρίζουν την ελεύθερη έκφραση των μαθητών/τριών και των εκλεγμένων τους μαθητικών συμβουλίων.

Λόγω της ταχείας ανάπτυξης των Τ.Π.Ε. έχει εμφανισθεί και ο λεγόμενος διαδικτυακός εκφοβισμός (π.χ. διάφορες μορφές δυσφήμισης και παρενόχλησης άλλων ανθρώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Θα υπάρχει επαγρύπνηση και στο φαινόμενο αυτό με ανάλογες ενέργειες και διαρκείς ενημερώσεις – συζητήσεις από εξειδικευμένους φορείς ή με ευκαιρίες που δίνονται στη διδασκαλία μαθημάτων όπως η Πληροφορική.

Η παιδαγωγική αντιμετώπιση ζητημάτων και η πρόληψη ακραίων και κάθε τύπου αντικοινωνικών συμπεριφορών γίνεται από το/τη Διευθυντή/τρια του σχολείου σε συνεργασία με τοτην Σύμβουλο Σχολικής Ζωής και με το Σύλλογο Διδασκόντων μέσα από τη συμβουλευτική καθοδήγηση, την ενημέρωση και υποστήριξη των εμπλεκομένων, την ενθάρρυνση και την ενίσχυση της επικοινωνίας.. Όπου απαιτείται ενισχυτικά καλείται και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του σχολείου. Επίσης κατά περίπτωση μπορεί να κληθεί το προεδρείο του Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου και το προεδρείο της Μαθητικής Κοινότητας, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση της σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα

Το σχολείο συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, φέρνοντας τους μαθητές/μαθήτριες σε επαφή με συνομηλίκους τους από άλλες χώρες της Ευρώπης, με σκοπό την ανάπτυξη της επικοινωνίας, της συνεργασίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων τους. Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί του σχολείου έρχονται σε επαφή με καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας που αξιοποιούνται δημιουργικά στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα.

Επίσης, υλοποιούνται στο σχολείο πολιτιστικά, περιβαλλοντικά προγράμματα, καθώς και προγράμματα αγωγής υγείας. Ακόμη, εκπονούνται προγράμματα και διεξάγονται συνεργασίες με φορείς, ιδρύματα και ενώσεις που είναι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας, όπως με το ΚΕΘΕΑ, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τα Κέντρα Πρόληψης και το Κέντρο Υγείας του Παιδιού, φυσιολατρικούς συλλόγους, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς και με πολιτιστικούς συλλόγους που δίνουν έμφαση στην τοπική ιστορία (της περιοχής της Καισαριανής, όπου βρίσκεται το σχολείο μας).

Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των ίδιων των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών, ώστε αυτοί/αυτές να αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες, να αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, και τα ενδιαφέροντά τους και να καλλιεργούν τις κοινωνικές δεξιότητές τους.

Με αυτό τον τρόπο, συνδέεται η σχολική ζωή με την κοινότητα και την κοινωνία, και προετοιμάζονται οι μαθητές και οι μαθήτριες για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και ολοκλήρωσή τους, έχοντας συναίσθηση των γνώσεων και των ικανοτήτων τους.

Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου

Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας Σχολείου-οικογένειας 

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του σχολείου και του κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών και με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το σχολείο και τον εκπαιδευτικό. Οι γονείς/κηδεμόνες είναι σημαντικό να συνεργάζονται στενά με το σχολείο, προκειμένου να παρακολουθούν την αγωγή και την επίδοση των παιδιών τους σε τακτική βάση, συμμετέχοντας στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνονται από το Σχολείο.

Οι Γονείς/Κηδεμόνες:

 1. Τακτικά ενημερώνονται με email για τις απουσίες των παιδιών τους από τον υπεύθυνο/υπεύθυνη καθηγητή/καθηγήτρια του τμήματος όταν οι απουσίες ξεπερνούν τις 30 ή όταν ο μαθητής απουσιάζει για τρεις συνεχόμενες ημέρες. Θεωρείται αυτονόητη η στενή συνεργασία και επικοινωνία των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς και το/τη Διευθυντή/ντρια του Σχολείου στην επίλυση ζητημάτων που τυχόν προκύψουν. 
 2. Οφείλουν κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς να ενημερώσουν – συμπληρώνοντας την Υπεύθυνη Δήλωση που θα τους δοθεί από το σχολείο – για τα στοιχεία άμεσης επικοινωνίας τους. Καθώς η επικοινωνία του Σχολείου – Γονέων/Κηδεμόνων γίνεται κυρίως ηλεκτρονικά οφείλουν να ελέγχουν συστηματικά το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων πρέπει να ενημερώσουν σχετικά το σχολείο.
 3. Σε περίπτωση απουσίας του τέκνου/των τέκνων τους οφείλουν να ενημερώσουν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά το σχολείο.

ΙΙ. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών του Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Καισαριανής, ο οποίος εκπροσωπείται από επταμελές εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο.  Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον/τη Διευθυντή/ντρια, το Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, αλλά και με τον/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.  Ο ρόλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων είναι αποκλειστικά ενισχυτικός και υποβοηθητικός στις ενέργειες και αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών.

ΙΙΙ. Σχολικό Συμβούλιο 

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο/η Διευθυντής/τρια, δύο εκπρόσωποι του Δήμου Καισαριανής, τρεις εκπαιδευτικοί του σχολείου, ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και  Κηδεμόνων (άρθρο 107 του Ν. 4823/2021). Επιπλέον μπορεί να συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων/ουσών και οικογενειών των μαθητών/τριών και του σχολικού περιβάλλοντος. 

Ένα ανοιχτό, συνεργατικό και δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων −μαθητών/ριών, Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, Διεύθυνσης, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να επιτύχει στην αποστολή του.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο χώρος του σχολείου αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο συντελείται η διαδικασία της μάθησης. Ως εκ τούτου συμβάλλει και αυτός στο κλίμα που διαμορφώνεται κατά την διάρκεια της διαδικασίας αυτής.

Ένας χώρος κατάλληλα εξοπλισμένος με τα απαραίτητα υλικά για την διδασκαλία του κάθε διδακτικού αντικειμένου, φροντισμένος με αισθητική, καθαρός και τελικά ένας χώρος που πρώτα εκείνος σέβεται τα μέλη της σχολικής κοινότητας, εδραιώνει ευκολότερα τον απαραίτητο προς αυτόν σεβασμό και από την πλευρά των χρηστών του.

Η πολιτεία και όλοι όσοι έχουν αναλάβει την ευθύνη της οργάνωσης και προσφοράς του ύψιστου αγαθού της εκπαίδευσης των νέων έχουν και την αρχική ευθύνη της προσφοράς στους νέους και των κατάλληλων χώρων για την εκπαίδευσή τους. Εν συνεχεία η διατήρηση, και η αξιοποίησή τους απομένει στους χρήστες, εν προκειμένω στα μέλη της σχολικής κοινότητας. Καθηγητές/τριες και μαθητές/τριες οφείλουν να φροντίζουν το χώρο και να αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους παρέχει.

Φθορές που προέρχονται από φυσιολογική χρήση καθώς και η αναγκαία τακτική συντήρηση του χώρου θα βαρύνει φυσικά την πολιτεία. Φθορές όμως και καταστροφές που προκαλούνται εσκεμμένα, θα βαρύνουν οικονομικά οπωσδήποτε εκείνον που τις προκάλεσε και εν προκειμένω εφόσον πρόκειται για ανήλικο μαθητή τον κηδεμόνα του. Δεν νοείται σε έναν πολιτισμένο χώρο όπως το σχολείο να γίνονται ανεκτές συμπεριφορές και νοοτροπίες βανδαλισμού και καταστροφών. Τέτοια φαινόμενα είναι παντελώς ξένα με το στόχο του σχολείου, τον δυσχεραίνουν και θα αντιμετωπίζονται με όλα τα κατάλληλα παιδαγωγικά μέσα που υπάρχουν διαθέσιμα.

Ειδικότερα οι μαθητές/τριες:

 1. Φροντίζουν να μην προκαλούν φθορές στα έπιπλα και ιδιαίτερα στις πόρτες των αιθουσών (καθώς είναι πιο ευάλωτες λόγω της κίνησης στην οποία υποβάλλονται), στο εποπτικό υλικό και στον σχολικό εξοπλισμό εν γένει.
 2. Δεν ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο, δεν γράφουν στους τοίχους και χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων.
 3. Φροντίζουν ώστε να διατηρούν τα θρανία και τους πάγκους των εργαστηρίων καθαρά και σε άριστη κατάσταση.
 4. Συνεργάζονται ώστε να διατηρούνται καθαρά και σε άριστη κατάσταση οι αίθουσες, τα εργαστήρια και οι λοιποί χώροι του σχολείου.
 5. Δεν μεταφέρουν στις αίθουσες τρόφιμα, αναψυκτικά και ροφήματα (εκτός από νερό).