Σεισμός – Μέτρα προστασίας

Ενέργειες εκπαιδευτικών – μαθητών σε περίπτωση σεισμού κατά τη διάρκεια διδασκαλίας

Σε περίπτωση σεισμού κατά τη διάρκεια διδασκαλίας εφαρμόζεται ο αντισεισμικός σχεδιασμός του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα:

 • Ο εκπαιδευτικός διατηρεί την ψυχραιμία του και ζητά να καλυφθούν οι μαθητές κάτω από τα θρανία κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του επίπλου και να μείνουν σε αυτή τη θέση μέχρι να τελειώσει ο σεισμός. Ο ίδιος καλύπτεται κάτω από την έδρα με αντίστοιχο τρόπο. (ΣΚΥΒΩ –ΚΑΛΥΠΤΟΜΑΙ –ΚΡΑΤΙΕΜΑΙ)
Σκύβω-καλύπτομαι-κρατιέμαι
 • Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας και δεν υπάρχει τραπέζι, γραφείο ή θρανίο στο χώρο που βρίσκονται, πρέπει να σκύψουν και να γονατίσουν στο κέντρο του χώρου, όσο το δυνατόν μακριά από επικινδυνότητες, προστατεύοντας το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους.
προστατεύω το κεφάλι και τον αυχένα

Ενέργειες μαθητών – εκπαιδευτικών μετά τη λήξη του σεισμού

 • Μετά τη λήξη του σεισμού, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να σηκωθούν και ο ίδιος κατευθύνεται προς την πόρτα της αίθουσας για να εξακριβώσει τη πόρτα εξόδου απ’τοκτίριο, τη σειρά εκκένωσης, και να ελέγξει το διάδρομο
 • Ο εκπαιδευτικός καθησυχάζει καιενθαρρύνει τους μαθητές που έχουν έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις.
 • Η εκκένωση των αιθουσών γίνεται σύμφωνα με την αρχή της εγγύτητας σε σχέση με την έξοδο, δηλαδή εκκενώνονται πρώτα τα τμήματα που βρίσκονται πλησιέστερα στο κάθε κλιμακοστάσιο και ακολουθούν τα υπόλοιπα ανάλογα με την εγγύτητά τους όπως φαίνεται στα ακόλουθα σχέδια:
Iσόγειο
1ος όροφος
 • Όταν έρθει η σειρά του συγκεκριμένου Τμήματος να εκκενώσει το κτίριο (σύμφωνα με το Σχολικό Σχέδιο), ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να ακολουθήσουν την προσχεδιασμένη πορεία εξόδου απ’ το κτίριο με τάξη και ψυχραιμία, προκειμένου να βγουν στο προαύλιο.
 • Πρώτα εκκενώνουν την αίθουσα οι μαθητές χωρίς να τρέχουν, παίρνοντας μαζί τους μόνο το κατάλληλο ένδυμα ανάλογα με την εποχή και τελευταίος αποχωρεί ο εκπαιδευτικός.
 • Ο εκπαιδευτικός αποχωρεί αποτην αίθουσα αφού πρώτα πάρει μαζί του το απουσιολόγιοκαι το βιβλίο ύλης.
 • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διαδικασία εκκένωσης του Τμήματος που θα εκκενώσει πρώτο κάθε όροφο, ώστε τα παιδιά να κινηθούν γρήγορα και με τάξη.
 • Εάν κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του σχολικού κτιρίου εκδηλωθεί κάποιος νέος σεισμός σταματά άμεσα η εκκένωση του κτιρίου, και θα πρέπει να ακολουθηθεί από όλους εκ νέου η βασική οδηγία αυτοπροστασίας: “Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι και παραμένω στη θέση μου μέχρι να τελειώσει ο σεισμός”. Μετά το πέρας του σεισμού θα συνεχιστεί η διαδικασία εκκένωσης.
 • Οι μαθητές κατευθύνονται στο προαύλιο, όπου και παραμένουν μαζί με τους συμμαθητές του τμήματός τους και κοντά στον εκπαιδευτικό.
 • Όταν οι μαθητές συγκεντρωθούν στο προαύλιο, ο εκπαιδευτικός τους καταμετρά.
 • Οι εκπαιδευτικοί οργανώνονται σε Ομάδες και ενεργούν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί στο Σχέδιο, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη ότι οι εκπαιδευτικοί που είχαν διδασκαλία την ώρα του σεισμού, έχουν ως προτεραιότητα την καθοδήγηση και την προστασία των μαθητών κατά τη διάρκεια του σεισμού, κατά την εκκένωση του κτιρίου και την παραμονή τους στο προαύλιο, και όχι τυχόν άλλα καθήκοντα σε Ομάδες.
 • Οι μαθητές παραμένουν στο προαύλιο, μακριά απ’ το κτίριο έως ότου υπάρξει σχετική ενημέρωση από την Προϊσταμένη Αρχή για τις περαιτέρω ενέργειες. Στην περίπτωση που αποφασιστεί διακοπή της λειτουργίας των σχολείων οι μαθητές πρέπει να παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους από τους προκαθορισμένους στο Σχολικό Σχέδιο χώρους καταφυγής.

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες

Σεισμός_Παρουσίαση2021_web