Υπεύθυνοι τμημάτων 2023-24

Α1          ΛΙΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Α2          ΛΙΑΠΗ

Α3          ΚΑΡΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ

Α4          ΒΕΡΒΕΛΑΚΗ


Β1          ΣΙΟΥΤΗΣ

Β2          ΚΑΤΣΑ

Β3          ΜΠΑΛΑΜΠΕΚΟΥ

Β4           ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ

Β5           ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ


Γ1            ΠΟΛΕ

Γ2            ΚΑΜΠΥΛΗ

Γ3             ΓΙΑΝΚΙΤΖΟΓΛΟΥ

Γ4             ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ