Πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» – Επίσκεψη από το Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Αθήνας

Οι μαθητές των δύο σχολείων σχημάτισαν μικτές ομάδες και επιδόθηκαν στις ψηφιακές δοκιμασίες του παιχνιδιού στο Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου μας. Το παιχνίδι αφορούσε τις δυσκολίες, τα αδιέξοδα, τα διλήμματα, τα συναισθήματα των προσφύγων αλλά και τα δικαιώματα του πολίτη. Η συνειδητοποίηση της σημασίας του προσφυγικού ζητήματος και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών οδήγησαν στη δημιουργία φιλικού κλίματος, κοινών αισθημάτων αλληλεγγύης προς τους δοκιμαζόμενους ανθρώπους και τη διάθεση αυτή η ομαδική – βιωματική προσέγγιση της σύγχρονης ζωής να συνεχιστεί με τη δική μας επίσκεψη στο Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Αθήνας.