Σχολείο Βικιπαίδειας (Πολιτιστική δράση)

Το Σχολείο Βικιπαίδειας που λειτουργεί στο σχολείο μας στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος είναι ένας φυσικός χώρος, μια στέγη στην οποία αποκτούμε εφόδια για τη συγγραφή λημμάτων στη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια του ίντερνετ.

   Ο σκοπός του πολιτιστικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη της δεξιότητας να συγγράφει κανείς εγκυκλοπαιδικά λήμματα. Πέρα από τη χρήση των εργαλείων και την εκμάθηση των τεχνικών που είναι σαφώς αντικείμενο διδασκαλίας, στα μαθήματα αυτά μαθαίνει κανείς να γράφει σε «εγκυκλοπαιδικό τόνο», δηλαδή να είναι αντικειμενικός, να εκφράζεται ουδέτερα, να μην μεροληπτεί, να τεκμηριώνει τον λόγο του και ταυτόχρονα να γίνεται κατανοητός από τον μη ειδικό.

Ο σεβασμός στα πνευματικά δικαιώματα, η καλή πίστη, η ευγένεια, η ευθύνη του λόγου και η μετουσίωση της κριτικής μέσα σε ένα συνεργατικό περιβάλλον διδάσκονται επίσης. Το σχολείο θα παράξει μια φανερή αξία με τον εμπλουτισμό των λημμάτων της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας, η κρυφή αξία όμως είναι η καλλιέργεια των παραπάνω δεξιοτήτων στους συντάκτες που αποκτούν την ικανότητα της ενεργητικής αλληλεπίδρασης με τη γνώση.