Ψυχοκοινωνική υποστήριξη της σχολικής κοινότητας

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς για την αντιμετώπιση των συνεπειών του covid-19, στο σχολείο μας ανέλαβε καθήκοντα ψυχολόγος, που με παρουσία του στο σχολείο μία φορά την εβδομάδα, έχει ως σκοπό την ψυχοκοινωνική υποστήριξη της σχολικής κοινότητας.

Οι υπηρεσίες και τα καθήκοντα του ψυχολόγου απευθύνονται στο σύνολο της σχολικής κοινότητας και αφορούν τόσο μαθητές και εκπαιδευτικούς όσο και γονείς/κηδεμόνες. Ο ρόλος του είναι ανιχνευτικός, ενημερωτικός, υποστηρικτικός και διαμεσολαβητικός.

Ενδεικτικά:

  • παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση για ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας προκειμένου μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες να αποκτήσουν δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως η πανδημία του COVID-19.
  • προωθεί τη συνεργασία των εμπλεκόμενων μαθητών και εκπαιδευτικών και ομάδων της σχολικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία με την οικογένεια και όταν αυτό απαιτείται την υποστήριξη, τη διαμεσολάβηση και τη διασύνδεση αυτής με τους κατάλληλους φορείς.
  • ευαισθητοποιεί τη σχολική κοινότητα για την απόκτηση πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας μέσα από την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την ανταλλαγή και υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών.
  • ενημερώνει, συμβουλεύει και υποστηρίζει την οικογένεια σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων και σχέσεων σε επίπεδο ατομικών συνεδριών, ομάδων σχετικού ενδιαφέροντος.
  • συνεργάζεται και ευαισθητοποιεί το Σύλλογο Διδασκόντων σε θέματα δυναμικής της ομάδας-τάξης, επικοινωνίας με τους μαθητές/τριες, μέσω εισηγήσεων, ομαδικής συμβουλευτικής και ατομικών συναντήσεων ψυχικής ενδυνάμωσης.
  • αποτυπώνει τις υφιστάμενες Δομές Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της κοινότητας με στόχο τη δημιουργία τοπικών δικτύων υποστήριξης των σχολικών μονάδων είτε με υπηρεσίες και φορείς της ευρύτερης κοινότητας είτε με άλλες σχολικές μονάδες ανεξαρτήτως βαθμίδας.

Ο ψυχολόγος φροντίζει ώστε κανόνες ηθικής και δεοντολογίας  να διέπουν τις διαδικασίες των ανωτέρω και να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των οικογενειών τους, με βάση τον οικείο κώδικα δεοντολογίας.

Ειδικότερα στο σχολείο μας, η ψυχολόγος Κουκλουμπέρη Δέσποινα θα βρίσκεται κάθε Πέμπτη και ώρα 9:00-13:20 (από 2η έως και 6η διδακτική ώρα)   για το υπόλοιπο του του σχολικού έτους.

Η ψυχολόγος σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου θα εργάζεται με μαθητές που διατυπώνουν το αίτημά τους στο σχολείο είτε κατόπιν δικής τους πρωτοβουλίας, είτε κατόπιν σχετικής παρότρυνσης εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και με όσους γονείς εκφράσουν επιθυμία.