Εργασίες μαθητών

Πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και εφαρμογής της παιδαγωγικής FREINET στη δημόσια εκπαίδευση

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κατόπιν σχετικής πρότασης που κατέθεσε η «Παιδαγωγική ομάδα για την προώθηση της Παιδαγωγικής […]