COVID-19 – Οδηγίες προς τους Γονείς

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄ 7/06-01-2022 όπου δημοσιεύτηκε η υπ. αριθ. ΓΠ οικ. 360/06-01-2022 ΚΥΑ

ΑΡΘΡΟ 3

Α. Χρόνος διενέργειας του υποχρεωτικού αυτοδιαγνωστικού καθώς και του εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19.

  1. Ο προληπτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για το σύνολο των μαθητών/τριών όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές ανά σχολική εβδομάδα, για την Τρίτη και την Παρασκευή, αντιστοίχως. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη μετά από διακοπές εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας, ο πρώτος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την πρώτη ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα.

Ειδικά, για το χρονικό διάστημα από την 10η Ιανουαρίου 2022 έως την 15η Ιανουαρίου 2022, ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται τρεις (3) φορές τη συγκεκριμένη εβδομάδα, ήτοι για την Δευτέρα 10/1/2022, την Τρίτη 11/1/2022 και την Παρασκευή 14/1/2022 αντιστοίχως. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

Β. Διαδικασία προμήθειας και διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (self test) – Δήλωση του αποτελέσματος

  1. Εξαγωγή αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνω-στικού ελέγχου (self test) για τους μαθητές/τριες:

α) Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες που φοιτούν σε δημόσιες εκπαιδευτικές δομές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Πρόσβαση σε χώρους Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Ειδικής Αγωγής» και, ακολούθως την κατηγορία «Δήλωση self test μαθητών/τριών δημοσίων σχολικών μονάδων – Έκδοση Σχολικής Κάρτας για COVID-19», στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος, σύμφωνα με τη οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπό στοιχεία 124068/ΓΔ4/1.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Επικρατείας (Β’ 4558).

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την αντίστοιχη πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα. Οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε δημόσιες εκπαιδευτικές δομές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής οφείλουν να φέρουν μαζί τους την εκτυπωμένη σχολική κάρτα μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου για την περίπτωση που ζητηθεί η επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/την Διευθυντή/ντρια/Υποδιευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας προς επαλήθευση/διασταύρωση του αποτελέσματος που έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr

Λήψη εντύπου σχολικής κάρτας

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές κάθε φορά γνωστοποιούνται. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς λήψη αντιπυρετικών, και την βελτίωση των συμπτωμάτων του. Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς/ κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη.

β) Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος για τους/τις μαθητές/τριες, αυτή μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί και χειρόγραφα από τους γονείς/ κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών.

γ) Στην περίπτωση που μαθητής/τρια που φοιτά σε δημόσια εκπαιδευτική δομή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα σε περίπτωση που αυτό του ζητηθεί από εκπαιδευτικό ή από τον/την Διευθυντή/ντρια/Υποδιευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας προς επαλήθευση/διασταύρωση του αποτελέσματος που έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass. gov.gr, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή στην τάξη/αποχωρεί από την σχολική αίθουσα, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα……

Εάν ο/η μαθητής/ τρια είναι ανήλικος/η, παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί ανά τις σχολικές μονάδες για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς/κηδεμόνες τον/την παραλάβουν τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας. Κατά την άφιξη των γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, ως μέτρο αντιμετώπισης της διασποράς της νόσου. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του κορωνοϊού COVID-19 δύο (2) φορές την εβδομάδα για κάθε μαθητή/τρια προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Λήψη εντύπου σχολικής κάρτας

Δείτε το ΦΕΚ Β΄ 7/06-01-2022