Εγγραφές Α ́ Γυμνασίου 2024-2025

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου το σχολικό έτος 2024-2025 πρέπει πριν την έναρξη των μαθημάτων να προσκομίσουν ή να προωθήσουν ηλεκτρονικά στο σχολείο αφού προηγουμένως έχουν υπογραφεί, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • την υπεύθυνη δήλωση κηδεμονίας και αποδοχής ηλεκτρονικής ενημέρωσης (έντυπο1)
  • τη δήλωση στοιχείων μαθητή/τρίας (έντυπο2) που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών /τριών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στα συνημμένα έγγραφα.
  • το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή συμπληρωμένο από παιδίατρο (έντυπο3)

Το mail του σχολείου είναι: 2gymkais@sch.gr
Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα για θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την πρόοδο των μαθητών/τριών, όπως προβλήματα υγείας, αλλεργίες ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (π.χ περιπτώσεις Δυσλεξίας, Γνωματεύσεις ΚΕΣΥ κλπ) καθώς και ό,τι άλλο κρίνετε εσείς απαραίτητο.
Επισημαίνεται ότι για τους μαθητές/τριες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια της Ελλάδας, προκειμένου να εγγραφούν, είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρόσφατης Οικογενειακής Κατάστασης νομίμως μεταφρασμένης.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες για την φοίτηση των μαθητών/τριών, κατά προτεραιότητα, με ηλεκτρονικό μήνυμα (email). Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να σημειωθεί στην ΥΔ και ηλεκτρονική διεύθυνση.

(Υπεύθυνη δήλωση κηδεμονίας και αποδοχής ηλεκτρονικής ενημέρωσης-έντυπο1)

(Δήλωση στοιχείων μαθητή/τρίας-έντυπο2)

(Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή/τριας-έντυπο3)

Ο Διευθυντής

Σπυρίδων Κρουσταλάκης

ΠΕ02 Φιλόλογος
τηλ. 210 7650522