Όμιλος Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Τα παιδιά σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομποτικές κατασκευές και έχουν έτσι την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες.
 • Διδασκαλία διαφόρων εννοιών των επιστημών της Φυσικής, των Μαθηματικών, της Μηχανικής της Πληροφορικής κ.α.

ΣΤΟΧΟΙ

 • Η εργασία σε ένα ομαδικό και συνεργατικό πλαίσιο για την γνωριμία με την έννοια και τις βασικές αρχές της ρομποτικής
 • Η πρόσληψη γνώσεων ηλεκτρονικής τεχνολογίας, μηχανικής, προγραμματισμού και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
 • Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας των παιδιών και η διεύρυνση της αναλυτικής και συνθετικής τους σκέψης μέσα από την εξοικείωσή τους με την τεχνολογία.

ΜΕΘΕΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • ομαδική εργασία
 • επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση)
 • διαχείριση έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου και πόρων κ.α)
 • προγραμματισμός
 • δεξιότητες επικοινωνίας
 • πολύτιμες νοητικές δεξιότητες (αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη κ.α)

Υπέυθυνος Εκπαιδευτικός: Παπαμήτσος Γιώργος