Οδηγός κάλων πρακτικών για τη βελτίωση των σχέσεων καθηγητών-μαθητών

Προτάσεις των εκπαιδευτικών του 2ου γυμνάσιου Καισαριανής για τη βελτίωση των σχέσεων καθηγητών-μαθητών

 • Συζήτηση με τους μαθητές
 • για την βαθμολογία
 • για ζητήματα καθημερινότητας και θέματα που απασχολούν τους μαθητές
 • για θέματα συμπεριφοράς και δυσλειτουργικής συμπεριφοράς μαθητών 
 • για θέματα μαθησιακών δυσκολιών και υποστήριξη σε αυτά
 • για τους στόχους και την εστίαση στην απόκτηση γνώσεων
 •  συμμετοχή σε προγράμματα περιβαλλοντικά και ευρωπαϊκά (Εrasmus)
 • χωρισμός των μαθητών  σε ομάδες με δραστηριότητες που βοηθούν την συνεργασία μεταξύ μαθητών.
 • δημοκρατικό κλίμα στην τάξη με καθορισμός κανόνων.
 • έμφαση στις θετικές ενέργειες παρά στα λάθη
 • ένταξη προσωπικών επιλογών στην διδασκαλία (π.χ. μουσικές επιλογές)
 • αξιοποίηση οπτικοακουστικών μέσων και χρήση των ΤΠΕ στην τάξη
 • η συμμετοχή μου (του καθηγητή) σε εξωσχολικές δραστηριότητες και επισκέψεις
 • πειράματα στο μάθημα (μάθημα φυσικής)
 • αλληλοδιδακτική
 • χρήση σχεδιαγραμμάτων σε μαθήματα που απαιτούσαν «παπαγαλία»
 • ατομική διδασκαλία ώστε να καλυφθούν κενά
 • επιβράβευση και ενθάρρυνση των μαθητών
 • επικοινωνία με τους γονείς
 • δραστηριότητες για την σύνδεση της θεωρίας με την πράξη
 • δραματοποίηση κειμένων
 • εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (διαφορετικές ασκήσεις, δραστηριότητες για διαφορετικές ομάδες μαθητών στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο) Προσαρμογή της ύλης στις ικανότητες των μαθητών 
 • αναρτήσεις οπτικοακουστικού υλικού, γλωσσάριου και  online ασκήσεων  στην  e-class για επανάληψη και εμπέδωση της ύλης για όλα τα μαθήματα 
 • εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης (εργασίες και προφορικές παρουσιάσεις)
 • αναστραμμένη τάξη
 • επιλογή κειμένων που λειτουργούν θετικά για συζήτηση και τους προβληματισμούς των μαθητών
 • ασκήσεις δημιουργικής γραφής
 • παιχνίδια 
 • κατασκευές
 • ζωγραφιές
 • δημιουργία video για την αρχαία ελληνική γραμματική
 • υπομονή
 • Εκδρομές
 • Projects
 • Δραστηριότητες πέρα από τα γνωστικά αντικείμενα μετά και έξω από το σχολείο
 • Θεατρικό εργαστήρι,  θεατρικό παιχνίδι και θεατρικές ομάδες 
 • Σατιρικά σκετς για την σχολική ζωή
 • Θεατρικό εργαστήρι στο μάθημα της Ελένης του Ευριπίδη (εκτός ωρολογίου προγράμματος)
 • Συμμετοχή μαθητών σε ενημερωτικές συναντήσεις
 • Πεζοπορία στον Υμηττό
 • Συμμετοχή των μαθητών σε αθλητικά γεγονότα της πόλης (Μαραθώνιος)
 • Μαθητικοί αγώνες
 • Εφαρμογή Quizzlet
 • Σταυρόλεξα
 • Quiz σε ομάδες
 • Αξιοποίηση της τέχνης, δράσεις που σχετίζονται με την καλλιτεχνική έκφραση των μαθητών
 • Χορωδία
 • Παρακολούθηση συναυλιών
 • Παρακολούθηση κινηματογραφικών ταινιών και συζήτηση, κινηματογραφική λέσχη
 • Δημιουργία μαθητικών ομάδων δράσεις (π.χ. καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας)
 • Καθοδήγηση από ψυχολόγους
 • Εθελοντικές δράσεις
 • Γιορτές ποίησης, εκδηλώσεις για την ελληνική γλώσσα
 • Υιοθέτηση κοινής γραμμής από όλους τους συναδέλφους του συλλόγου διδασκόντων.
 • Μάθημα στο άλσος
 • Παρουσία των καθηγητών σε εκδηλώσεις (π.χ. χοροί) των μαθητών
 • Όλες οι καλές πρακτικές βοηθούν στην βελτίωση των σχέσεων, πρέπει να στρηρίζονται όμως στα ενδιaφέροντα των μαθητών, να προτείνονται από τους ίδιους τους μαθητές.