Όμιλος “Ας αρχίσουν οι χοροί”

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ: Εκμάθηση παραδοσιακών χορών και βασικών αρχών μοντέρνου/αυτοσχέδιου χορού.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Οι μαθητές μας να:

  • αποκτήσουν συνείδηση του σώµατός τους και των δυνατοτήτων τους, μέσα από την εκμάθηση παραδοσιακών χορών και μέσα από τους αυτοσχεδιασμούς που θα κάνουν χορεύοντας μοντέρνο χορό.
  • αναπτύξουν αυτοέλεγχο, προσοχή, συγκέντρωση µε δημιουργικό τρόπο.
  • καλλιεργήσουν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες.
  • εξοικειωθούν με την ομαδική δουλειά και τη συλλογική δημιουργικότητα.

Περιγραφή Ομίλου: Ο χορός αποτελεί εκφραστικό μέσο εκδήλωσης κοινωνικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών των ανθρώπινων κοινωνιών και συμβάλλει στην καλλιέργεια και τη διατήρηση ευρύτερων διαπροσωπικών σχέσεων. Πρόκειται για σύνθετη μορφή ανθρώπινης ενεργητικότητας και συμπεριφοράς η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής δομής ενός ευρύτερου επικοινωνιακού συστήματος και έχει αξία ως αγωγή, ως έκφραση ή ως μάθημα που προσφέρει ποικίλα σωματικά, γνωστικά και συναισθηματικά οφέλη. Μέσα από την εκμάθηση χορού, οι έφηβοι ανακαλύπτουν τα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα και τις κλίσεις τους, μέσα σε ένα ήρεμο περιβάλλον αποδοχής και αγάπης.

Ο όμιλός μας αποσκοπεί να βοηθήσει τους μαθητές μας να καταλαβαίνουν, να φροντίζουν, να αναπτύσσουν τον εαυτό τους, για να μπορούν να επικοινωνούν, να καταλαβαίνουν και να πραγματεύονται ισορροπημένα με τον άλλον. Φιλοδοξία μας είναι  τα παιδιά μας να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με την παράδοση της πατρίδας μας και μάλιστα, με ένα ψυχαγωγικό κομμάτι της, όπως είναι οι χοροί. Πιο συγκεκριμένα, στο όμιλό μας θα διδαχθούν παραδοσιακοί χοροί της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και των νησιών μας, οι οποίοι θα παρουσιαστούν στη γιορτή του σχολείου μας για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Επίσης, οι μαθητές μας θα διδαχθούν και βασικές αρχές μοντέρνου/ αυτοσχέδιου χορού, ο οποίος καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και τη φαντασία.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Νικολακοπούλου Κωνσταντίνα, Βαμβακά Ευαγγελία